Termal Konfor Ölçümleri (Isı Nem)

termal-koİş yerlerinde uygun çalışma koşulları için yeterli sıcaklık ve nemin oranının sağlanması gerekmektedir.İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü nde de yer aldığı gibi ;

"Kapalı işyerlerindeki sıcaklık ve nem derecesinin yapılan işin niteliğine uygun olmakla beraber ılımlı olması esastır."

Bu amaçla işyerlerinde yaptığımız ısı ve nem ölçümleri, firmalara çalışma koşullarını revize etmek amacıyla yardımcı olmaktadır.