Kişisel Titreşim Ölçümleri

İşçilerin mekanik titreşime maruz kalmaları sonucu ortaya çıkabilecek sağlık ve güvenlik risklerini önlemek amacıyla, titreşim ölçümlerinin yapılması gerekmektedir. Aynı zamanda bina ve fabrikalardaki, makine ve teçhizatların titreşim ölçümü yapılarak, yerleşim planları belirlenmelidir. Böylece gereksiz duruşların sebep olabileceği arıza durumları önceden tespit edilerek olası zararların önüne geçilebilmektedir. " İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği" gereğince; işletmeciler, işçilerin maruz kaldığı mekanik titreşim düzeyini belirleyerek şantiye, fabrika, atölye, işyeri, eğlence yeri, hizmet binaları ve konutlardan kaynaklanan gürültü ve titreşimi yönetmeliklerde belirlenen standartlara indirmekle yükümlüdürler.

Çankaya İş Sağlığı ve Güvenliği, "İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği", "Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi Yönetmeliği", "Titreşim Yönetmeliği" kapsamında, kişisel maruziyet ve titreşim ölçümlerinin gerçekleştirilmesinde koordinasyon hizmeti sunmaktadır.