Çevresel Gürültü Ölçümleri

Gürültü Ölçümleri; Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 07.03.2008 tarih ve 26809 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamında olan tesisler için ilgili standartlar doğrultusunda bünyemizde bulunan uzman mühendisler tarafından titizlikle yapılmaktadır.

  • Gürültü İzin Belgesi Kapsamında Çevresel Gürültü Ölçümleri ve Akustik Rapor Hazırlanması
  • ÇED Kapsamında Çevresel Gürültü Ölçümleri ve Akustik Rapor Hazırlanması
  • Tesis İçi Gürültü Ölçümleri Ve Haritalandırılması