İş Yeri Ortam ve Kişisel Maruziyet Ölçüm Hizmetleri

uretimEndüstriyel Hijyen Ölçümleri: İç Ortam Noktasal Gürültü Ölçümü, İç Ortam Partikül Madde Ölçümü, İç Ortam Kimyasal Madde Ölçümü, Termal Konfor (ısı,nem,hava akım) Ölçümü, Aydınlatma Düzeyi Ölçümü

Kişisel Maruziyet Ölçümleri: Gürültü Maruziyeti Ölçümü, Titreşim Maruziyeti Ölçümü, Toz Maruziyet Ölçümü, Kimyasal Madde Maruziyeti Ölçümü 

Çankaya Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuarı , deney hizmetinin bir kısmını laboratuarda bir kısmını da müşteriye ait iş yerlerinde vermektedir.

Çankaya Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuarı, bünyesinde çalışan mevcut kadro 03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği" (S.K.H.K.K.Y.),

HKDYY (Hava Kalitesi Değerlendirme Ve Yönetimi Yönetmeliği), ÇGDYY (Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği), Titreşim Yönetmeliği, Gürültü Yönetmeliği,Çevre Denetim Yönetmeliği, Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik, Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik, İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü çerçevesinde endüstriyel sanayi sektörünün Çevre ve İşçi Sağlığı ölçüm hizmetlerini karşılayabilecek nitelik ve niceliktedir.